Bể bơi

Tôi tin rằng tôi sẽ làm tròn một vài hồ bơi được yêu thích của tôi mà chúng tôi đã giới thiệu trong nhà và nhà trong những năm qua.

Tôi thích khi có một bể bơi ở vị trí không lường trước nhất, hoặc khi chúng hòa trộn lý tưởng với cảnh quan.

Tôi thường tin về một người cụ thể mà tôi đã quay với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Michael Graydon vào tháng 4 năm 2009, ngôi nhà của Richard & Rana Florida (ở trên). Nó hoàn toàn cân đối với không gian, tổng cộng với một cạnh vô cực cũng như một ngôi nhà hồ bơi tuyệt vời (được sử dụng để trở thành một nhà để xe).

Đây là những người chạy bộ của tôi:

Tìm các hồ bơi gây ghen tị hơn rất nhiều trong bộ sưu tập hình ảnh tốt nhất của chúng tôi cũng như trong bộ sưu tập hình ảnh sân sau đầy cảm hứng của chúng tôi.

Tín dụng hình ảnh: 1. Home & House tháng 9 năm 2008, Nhiếp ảnh của Kim Christie2-3. HOME & HOME tháng 4 năm 2009, Nhiếp ảnh của Michael Graydon4. Home & House tháng 4 năm 2009, Nhiếp ảnh của Virginia MacDonald5. Home & House tháng 9 năm 2008, Nhiếp ảnh của Kim Christie6. Home & House tháng 5 năm 2010, Nhiếp ảnh của Ted Yarwood7. Home & House tháng 8 năm 2007, Nhiếp ảnh của Angus McRitchie8. HOME & HOME tháng 4 năm 2009, Nhiếp ảnh của Donna Griffith9. Home & House tháng 4 năm 2007, Nhiếp ảnh của James TSE10. Home & House tháng 3 năm 2008, Nhiếp ảnh của Stacey Brandford11. Home & House tháng 7 năm 2007, Nhiếp ảnh của Stacey Brandford12. Home & House tháng 6 năm 2008, Nhiếp ảnh của Ted Yarwood13. Home & House tháng 4 năm 2007, Nhiếp ảnh của Ted Yarwood

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *