VIDEO: Hệ thống quản lý khu vực chiếu sáng nhà thông minh Red Red Red

Nhà sản xuất nhà thông minh nối tiếp, Mat Smith đã tải lên video mới nhất của mình-một chuyến lưu diễn dài một giờ thông qua hệ thống quản lý vùng chiếu sáng nhà màu đỏ nút của mình.

Kiểm tra video dưới đây và xem Nodered.org để bắt đầu dự án của riêng bạn.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest7
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *