• Uncategorized
  • 0

Không gian ăn uống tối giản

Chủ nhà Kinda Yaphe, là để sản xuất một khu vực ăn uống đương đại, nổi bật cũng như phụ tùng, tuy nhiên không thực tế. Các cửa sổ lớn bắt chước vẻ ngoài sắc sảo của các phiên bản thép, kiểu nhà máy, tuy nhiên thực sự hoạt động với các loại gỗ sơn màu đen, mà tốt hơn nhiều giữ nhiệt.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *