Xây dựng một máy chủ âm nhạc MP3

Đối với bất kỳ dự án xây dựng nào, việc xem xét chính là mục đích mà hộp sẽ được sử dụng. Máy chủ này có công việc hoạt động như một máy chủ phương tiện thứ cấp để hỗ trợ phát trực tuyến các tệp nhạc MP3 xung quanh một văn phòng, với, có lẽ, một số nhiệm vụ phục vụ web.

Đối với một hoạt động lớn hơn, hãy xem xét nhiều bộ nhớ hơn, các đĩa có càng nhiều bộ đệm càng tốt và các mảng cướp bóc để hỗ trợ truy cập đĩa nhanh hơn. Nhưng với mục đích của chúng tôi, chúng tôi chỉ đơn giản muốn nghe một số giai điệu hay, có sẵn chúng ở bất cứ đâu chúng tôi đang làm việc và có thể đến với họ một cách dễ dàng.

www.techbuilder.org

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *