• Uncategorized
  • 0

Màu sơn phù hợp với màu sắc

Bạn có thể đề xuất một màu trang trí tuyệt vời từ một dòng khác không? Bất kỳ loại hình nào của việc tuân thủ đều được cung cấp cho tôi tại địa phương: Martha Stewart, Pratt & Lambert hoặc Sico.

A. Bạn không nhất thiết phải từ bỏ màu Benjamin Moore của bạn chỉ vì bạn có thể nhận được sơn Benjamin Moore trong khu vực của bạn. Benjamin Moore đã thay đổi tên/số màu của họ trong vài năm qua. Tuy nhiên, nếu bạn có chip sơn, hãy mang mẫu đến cửa hàng sơn gần nhất của bạn, cũng như chúng sẽ có thể khớp màu cho bạn cũng như làm cho nó lên từ một dòng khác. Rất nhiều cửa hàng sơn có thể phù hợp với chip màu khá cẩn thận với một máy tính có thể phù hợp với màu sắc từ vải, gỗ cũng như thậm chí các bức ảnh. Nếu bạn yêu cầu phải có một màu mới, Pearl Pearl, Pratt & Lambert, là một lựa chọn trung tính, ấm áp cho bất kỳ loại trang trí nào.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *