• Uncategorized
  • 0

Máy chủ mới siêu nhanh

trong vài ngày qua, bạn có thể đã quan sát một số khối mã lẻ xuất hiện trên trang web và thiếu các bản cập nhật.

Chà, có vẻ như rất nhiều va chạm đã được giải quyết và chúng tôi hiện đang ở trên một máy chủ cực kỳ nhanh (đặc biệt cảm ơn Li và Stuart vì tất cả sự giúp đỡ của họ).

Bây giờ bạn phải tìm thấy nhà tự động nhanh hơn và phản ứng nhanh hơn bao giờ hết.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *