Không gian ngồi chức năng & sành điệu

Một mảnh tuyên bố lớn như Armoire này là một phương pháp tuyệt vời để tích hợp lưu trữ, che giấu sự lộn xộn cũng như các bộ sưu tập màn hình ở các khu vực nhỏ hơn. Trong không gian bị hạn chế, việc bảo tồn một kế hoạch màu sắc nhất quán trong suốt làm cho các mô hình bận rộn cảm thấy được liên kết thay vì phân tâm trực quan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *