• Uncategorized
  • 0

Nhận xét thư rác tốt nhất từ trước đến nay

hàng ngày chúng tôi nhận được khoảng năm mươi bình luận spam hứa hẹn bất cứ điều gì từ những bức ảnh khỏa thân của người phụ nữ Gaga đến các khoản vay thanh toán miễn phí (tất cả đều bị bắt trong bộ lọc thư rác cũng như sau đó bị xóa). Điều này (còn lại trên chúng tôi rút ra tấm thảm xuất bản bởi đại lý của Lexus Lexus) khiến tôi khịt mũi. Theo như các bình luận của spam, nó chắc chắn thú vị hơn hầu hết.

Không có thêm giải thích cần thiết.

Thêm bài viết từ Young Home Love

Video ưa thích của chúng tôi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *