Lo mua – cuộc phỏng vấn của tôi với việc ăn italy

những người đang ăn Ý hỏi tôi một số mối quan tâm liên quan đến việc mua ở Rome cho loạt Bí mật Rome của họ. Grazie A Tutti!

Dưới đây là câu trả lời của tôi.

Chia sẻ cái này:
Pinterest.
Facebook
Twitter.
Tumblr.

Như thế này:
Giống như đang tải …

Có liên quan

Báo cáo của Rome – Những gì trong mùa tại thị trường nông dân? Ngày 12 tháng 2 năm 2021in “Io Adoro”
Cuộc sống ở Rome – lần này xung quanh tôi chuẩn bị cho Ferragostoaugust 11, 2015in “AGD”
Tôi hiểu rằng có thịt bò giữa Milano cũng như Roma nhưng … ngày 2 tháng 5 năm 2012in “Ý”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *