VIDEO: Raspberry Pi và Siri Hack điều khiển cửa nhà để xe

Ở đây, một bản hack nhỏ bằng cách sử dụng Siriproxy chạy trên Raspberry Pi, được kết nối với rơle được gắn vào hệ thống cửa nhà để xe. Kiểm tra video và bài đăng diễn đàn cho mã

Raspberrypi.org: Raspberry Pi trên Amazon

Muốn thêm? – Theo dõi chúng tôi trên Twitter, như chúng tôi trên Facebook hoặc đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi. Bạn thậm chí có thể nhận được những câu chuyện tin tức này được gửi qua email, thẳng vào hộp thư đến của bạn mỗi ngày

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *