• Uncategorized
  • 0

Bản phát hành clipsal USB C-Bus sang giao diện PC

Clipsal đã phát hành giao diện PC C-bus mới tích hợp ổ cắm USB để liên kết PC với mạng C-BUS. 5500PCU là giao diện C-Bus đầu tiên trên PC mà không cần RS-233 hoặc bộ chuyển đổi hàng loạt sang USB.

Đặc trưng:-

Cung cấp kết nối USB bản địa phía trước PC cho mạng C-BUS (tức là yêu cầu truyền hình cáp USB RS-232 đến USB)

Nằm trong một khu vực đường ray DIN 4M

Cổng USB nhanh chóng có sẵn từ phía trước của thiết bị

Sử dụng đầu nối loại b bền bsb

Hệ thống được cung cấp tổng cộng với cáp USB 3M

Hệ thống sử dụng loại truyền hình cáp chính xác của Hoa Kỳ như 5500PACA

Chứa một mạng C-Bus cũng như có khả năng tạo tín hiệu đồng hồ hệ thống C-Bus

Cài đặt 5500PCU PDF: CBUS.com

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *