• Uncategorized
  • 0

Cuối tuần Buôn – Jimmy Fallon, Robin Thicke & The Roots – “Blurred Lines”

Tôi thích các công cụ không gian âm nhạc của tổ chức âm nhạc Tiểu học của Jimmy Fallon. Thật không may là nhiều tổ chức cơ bản không còn có thời gian âm nhạc tuy nhiên tôi lạc đề.

Tuần này Robin thicke dừng lại cũng như kết quả là:

Buôn cuối tuần một tutti!

Chia sẻ cái này:
Pinterest.
Facebook
Twitter.
Tumblr.

Như thế này:
Giống như đang tải …

Có liên quan

Động lực cuối tuần – Nhận LuckyJune 14, 2013in “Thời trang”
Io adoro – Jimmy Fallon, Mariah Carey, & The The The The the: “Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là bạn.” Ngày 9 tháng 12 năm 2012in “Io Adoro”
Buôn cuối tuần: Một chút Salsa từ Jerry Riverajune 15, 2012in “Caribbean”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *