Video: SmartThings + Huế + Logic dành cho trẻ phòng ngủ Đêm Đêm

Một video mới nhanh chóng từ CNET Wise Home về Illumination cho phòng ngủ trẻ.

Mục đích là để hỗ trợ trẻ em vào phòng tắm trong đêm mà không yêu cầu đánh thức các thành viên khác trong nhà cũng như nhóm sử dụng logic SmartThings để quản lý ánh sáng của Philips Huế.

CNET.com: @cnetsmarthome

Muốn thêm? – Theo dõi chúng tôi trên Twitter, như chúng tôi trên Facebook hoặc đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi. Bạn thậm chí có thể nhận được những câu chuyện tin tức này được gửi qua email, trực tiếp đến hộp thư đến của bạn mỗi ngày.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *