• Uncategorized
  • 0

Video: READYNAS là một máy chủ Plex Media

vào tháng trước, nhóm Plex đã công bố bản phát hành công khai đầu tiên của một số phần mềm máy chủ có hương vị Linux. Một trong những điều thú vị nhất trong số này là phiên bản READYNAS, cho phép bạn tận hưởng tất cả sự tốt lành của thư viện phương tiện truyền thông mà không cần PC hoặc Mac 24/7. Ở đây, một video nhanh cho thấy việc thêm PMS vào READYNAS của bạn đơn giản như thế nào

PlexApp.com: ReadyNas

Muốn thêm? – Bạn nên theo dõi chúng tôi trên Twitter, như chúng tôi trên Facebook hoặc đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi. Bạn thậm chí có thể nhận được những câu chuyện tin tức này được gửi qua email, thẳng vào hộp thư đến của bạn mỗi ngày.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *