Màu sơn chọn: Parma Grey by Farrow & Sphere

Màu sơn: Parma Grey by Farrow & Sphere là một chút sai lầm vì màu sắc Robin Egg mềm này có màu xanh lam hơn màu xám.

Tại sao chúng tôi thích nó: Một chút màu xám làm cho pastel này tiến lên cũng như ấm áp.

Cách sử dụng nó: Một bóng râm mới cho mùa xuân trong một không gian bột hoặc hội trường vào, chúng tôi thích màu này trong một không gian trẻ con (như hình trên) vì nó mềm, tuy nhiên không phải là trẻ nhỏ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *