• Uncategorized
  • 0

Các điểm nhấn của khu vực nhà bếp

để thêm vào sự hấp dẫn của nước hiện đại của nhà bếp toàn màu trắng này, các nhà thiết kế Toronto Tommy Smythe, Lindsey Levy cũng như Lindsay Mens Craig mang trong một vòi đồng tuyệt đẹp, ánh sáng mặt dây chuyền cũng như khác nhau Phụ kiện trông cổ điển. Một người chạy bộ Ba Tư đẹp trai gắn liền với tông màu đỏ kim loại để hoàn toàn nhìn.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *