• Uncategorized
  • 0

Bởi vì chúng ta có thể!

Đây là một chút niềm vui cuối tuần. Đoạn clip này từ “The Big Bang” trên thế giới thú vị của X10 trả lời câu hỏi rất trung thực về lý do tại sao chúng ta làm rất nhiều thứ này

[Cảm ơn James]

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *