Video được tìm thấy: Chuyến đi của Savant Experience Home Automation Showcase

Một chuyến đi video rất thú vị của Trung tâm Trải nghiệm Savant ở thành phố New York với CEO và người sáng lập Savant, Bob Madonna. Savant đã xây dựng không gian sống rộng 8000 feet vuông này để giới thiệu hệ thống tự động hóa gia đình dựa trên Apple. Video bao gồm demo, điều khiển ánh sáng và điều khiển AV từ iPad và iPhone cũng như TV màn hình cảm ứng và màn hình chiếu ngược. Có thậm chí còn nói về 50 Mac Minis cung cấp năng lượng cho một bản cài đặt! Xem và chảy nước dãi

Muốn thêm? – Theo dõi chúng tôi trên Twitter, như chúng tôi trên Facebook hoặc đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS của chúng tôi. Bạn thậm chí có thể nhận được những câu chuyện tin tức này được gửi qua email, thẳng vào hộp thư đến của bạn mỗi ngày

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *