• Uncategorized
  • 0

Màu sơn chọn: Skylight by Farrow & Sphere

Màu sơn: Skylight (205) của Farrow & Sphere là màu xám ấm áp, có thể kiểm tra là hơi xanh hoặc xanh lá cây, tùy thuộc vào ánh sáng.

Tại sao chúng tôi thích nó: Màu sắc này là một con tắc kè hoa thực sự cũng như màu nhạt sẽ làm cho các khu vực nhỏ hơn có vẻ mở rộng hơn nhiều.

Cách sử dụng nó: Không gian có nhiều ánh sáng tự nhiên (chẳng hạn như những người trong căn hộ) sẽ thực sự phát huy bản chất có thể thay đổi của màu này. Bóng râm phong cách cũng như tinh chỉnh phù hợp với bữa ăn chính thức cũng như phòng khách, cũng như nó đang bình tĩnh trong phòng ngủ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *