Vụ hack bảo mật Z-Wave đã giải thích

ở đây, một video nhanh chóng từ nhóm twit, tuần này trong Google Show. Stacey Higginbotham kiểm tra lý do tại sao lỗ hổng bảo mật ở Z-Wave đã trở lại trong tin tức một lần nữa cũng như nếu bạn nên lo lắng về điều đó

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Pinterest
E-mail
Hơn

WhatsApp
In

Ứng dụng trò chuyện
Tumblr

Telegram
Túi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *