Sam Cooke – “Một sự thay đổi sẽ đến”

Tôi đã nghe điều chỉnh này từ một trong những nghệ sĩ ưa thích của tôi vào cuối tuần. Tôi vẫn còn sốc vì vụ thảm sát Newtown. Tôi hy vọng một sự thay đổi đang đến sớm vì những vụ nổ súng này (và những vụ bắt đầu xảy ra mọi ngày kỳ dị) phải dừng lại. Chúng ta đang sống loại nào?

Chia sẻ cái này:
Pinterest.
Facebook
Twitter.
Tumblr.

Như thế này:
Giống như đang tải …

Có liên quan

Cuộc sống ở Rome – Năm mới, Địa chỉ mới Ngày 21, 2016in 2016 Thiết kế ”
Động lực cuối tuần – lái đến nước mắt – Robert Downey, JR và Stingjanaith 31, 2014in “art”
Cuộc sống ở Rome – nỗ lực của tôi để đưa các lớp ba lê tại Hội trường “Danh tiếng” 11, 2015in “Art”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *